Enter Your Future

Projekt organizowany jest przez AIESEC Katowice Universytet Ekonomiczny.

Jest objęty patronatem: Urzędu Miasta Katowice, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat innych krajów, tolerancji, zrozumienia międzykulturowego oraz aktywny rozwój umiejętności językowych poprzez umożliwienie młodzieży szkół średnich kontaktu ze studentami z zagranicy, przedstawicielami różnych kultur i religii.

Wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów z praktykantami są wspaniałą okazją do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na świat oraz pogłębienia wiedzy młodzieży.

W dniach 1.04 - 08.04 2011r. 2-3 wolontariuszy z różnych krajów świata przez cztery godziny dziennie prowadzić będzie zajęcia w języku angielskim.

Tematem przewodnim zajęć będzie Kreatywna Edukacja, której głównym celem jest poszerzanie tolerancji i wrażliwości kulturowej wśród uczniów.

Praktykanci będą prowadzić regularne zajęcia, takie jak historia, geografia, sztuka, przedsiębiorczość czy religia w oparciu o ich własne kraje. Warsztaty będą składały się z wykładów i konwersacji oraz licznych zabaw i gier integracyjnych.

Uczniowie nie płacą za uczestnictwo w warsztatach.

CELE

  • motywacja uczniów poprzez interaktywną naukę języka,
  • wzrost poziomu edukacji językowej
  • urozmaicenie zajęć szkolnych, poszerzenie programu nauczania o tematykę z poszczególnych przedmiotów prowadzonych w szkołach w oparciu o inne kraje
  • szerzenie tolerancji oraz międzynarodowości, poszerzanie horyzontów i przełamywanie barier.