Dlaczego Warto uczyć się w III Liceum Ogólnokształcym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach?

Oferujemy :

 • profesjonalną kadrę pedagogiczną, z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych
 • zwiększoną liczbę lekcji matematyki
 • system międzyklasowego nauczania języków obcych
 • pomoc pedagoga szkolnego
 • rozwój zainteresowań
 • wycieczki językowe
 • stypendia sportowe
 • imprezy integracyjne
 • aktywne uczestnictwo w konkursach, wystawach, prelekcjach, wyjazdach plenerowych

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • „Czwarta Władza z klasą. Szkolny koncern medialny” - nasze liceum zostało zakwalifikowane jako jedyna szkoła z Tychów wraz z 53 innymi z województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego./ zakończony /
 • Comenius – Socrates „Międzykulturowe kompetencje w szkolnych programach nauczania” którego realizację zaplanowano na lata 2009 / 2011. Partnerzy projektu : Turcja, Grecja, Hiszpania, Polska, Włochy, Bułgaria, Rumunia.
 • Socrates - Comenius – „Krajobrazy i ludzie mojego regionu” Partnerzy projektu : Finlandia, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja, Islandia./ zakończony /

Organizujemy konkursy :

 • „MISHMASH” - konkurs językowy o zasięgu rejonowym
 • „Jeśli potrafisz” - interdyscyplinarny konkurs młodych talentów

Wydajemy

gazetkę „Przecieki” – kilkakrotnie nagradzaną w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich Szpalta

Dni Otwarte w III LO

Zapraszamy na dni otwarte w III LO, które odbędą się 14 kwietnia (w godzinach 13.00 - 17.00) oraz 29 kwietnia w godzinach 9.00 - 15.00, a także 31 maja 2014 r. Na dzień 29 kwietnia zaplanowano również finał konkursu "Jeśli potrafisz....". 31 maja równoczesnie odbędzie się w naszej szkole druga już impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci podopiecznych tyskiego ho...

Czytaj dalej

Sztandar dla „Wyspiańskiego” - Podziękowania

W imieniu swoim oraz całej społeczności III LO składam serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt nadania sztandaru naszej szkole. Wyrażam wdzięczność Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru w dniu 28 lutego 2014 ...

Czytaj dalej

Sztandar dla „Wyspiańskiego”

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ma już swój sztandar. Widnieje na nim podobizna patrona szkoły, wykonana według autoportretu Wyspiańskiego z roku 1902. Na rewersie umieszczono godło państwowe. W piątek, 28 lutego odbyła się uroczystość, podczas...

Czytaj dalej